• Håreksgate 62, kr. 

  • Bogen borettslag, Servicebygget, kr. 

  • Håreksgate 62, kr. 
  • Bogen borettslag, Servicebygget, kr. 

~