• Håkvikdalveien 480, kr.  450 000

  • Punktveien 2B, kr. 1 369 743

  • Ankenesveien 275, kr. 1 450 000

  • Fagernesskrenten 14, kr. 2 390 000

  • Fagerjordveien 21, kr. 1 190 000

  • Engstien, kr. 
  • Laberg, kr. 1 315 237
  • Fagernesskrenten 8, kr. 1 039 702

~