• Arbeiderveien 101, kr. 1 166 837

  • Kirkemogata 3D, kr. 1 913 332

  • Åsveien 69, kr. 1 520 000

  • Tore hunds gate 26, kr. 1 720 000

  • Kystkulturveien 902, kr.  870 000

  • Snauvollen 40, kr.  780 000
  • Skogly - Sør-Skjomen 331, kr.  740 000
  • Dronningensgate 19, kr. 1 294 713

~