• Kjeldebotn Pundsvik, kr. 1 300 000

  • Bjørnfjellgata 2, kr. 1 860 000

  • Bergveien 36, kr. 2 250 000

  • Håreksgate 13a, kr. 2 360 000

  • Hundholmen, kr. 8 560 000

  • Løvland, kr.  650 000
  • Båtvatnet 70, kr.  990 000
  • Håreksgate 62, kr. 

~