• Dronningens gate 82, kr. 2 950 000

  • Bogen borettslag, Servicebygget, kr. 

  • Fagernesskrenten 55, kr. 1 457 171

  • Lille Skallvatnet 51, kr.  490 000

  • Løvland, kr.  650 000

  • Fagernesskrenten 14, kr. 2 420 000
  • Skogvassdalen 12, kr. 1 300 000
  • Skarstad/Efjord, kr. 1 130 000

~