• Ofotveien 4, kr. 1 431 637

  • Kirkegata 25 A, kr. 1 628 886

  • Kjeldebotn Pundsvik, kr. 1 300 000

  • Bergveien 36, kr. 2 250 000

  • Håreksgate 13a, kr. 2 360 000

  • Frydenlundsgata 20, kr. 1 177 152
  • Skogvassdalen 12, kr. 1 230 000
  • Murstrand - Balsnes, kr.  815 790

~