• Øvre Jernbanegate 10, kr. 1 572 070

 • Tangveien 15, kr. 2 380 000

 • Dronningens gt. 57, kr. 1 533 144

 • Kongens gate 48, kr. 2 437 547

 • Kirkegata 26, kr. 1 171 907

 • Håkvikdalveien 251, kr. 1 700 000

 • Punktveien 1, kr. 1 148 050

 • Håreksgate 4A, kr. 2 550 000

 • Korallveien 1, kr. 1 740 000

 • Industriveien 17, kr. 1 590 000

 • Fagerjordveien 84, kr. 2 230 000

 • Kirke gata 44, kr.  856 397

 • Tårnveien 26, kr. 1 252 854

 • Dronningens gate 11, kr. 1 496 130

 • Nygårdsfjellet, kr.  225 000

 • Toppen 1, kr. 1 647 355
 • Malmveien 83, kr. 2 600 000
 • Tårnveien 5 A, kr. 1 468 607

~