• Myrveien 13, kr. 3 600 000

  • Frydenlundsgata 33 b Leil. 4, kr. 1 117 876

  • Dronningens gate 10, kr. 1 420 000

  • Hamsunsvei 48, kr. 2 580 000

  • Bjørnfjell/Pettersenvann, kr.  900 000

  • Løvland, kr.  650 000
  • Håreksgate 62, kr. 
  • Bogen borettslag, Servicebygget, kr. 

~