• Fagernesskrenten 73, kr. 1 877 815

 • Nedre Steenvei 17, kr. 1 170 000

 • Malmveien 131, kr.  750 000

 • Storholtveien 33c, kr. 1 977 903

 • Dronningens gate 62, kr. 2 030 000

 • Linebrinken 3, kr.  830 000

 • Dronningens gate 13F, kr.  887 897

 • Snorres gate 43 f, kr. 1 095 738

 • Bjørnsonsvei 19, kr. 2 750 000

 • Dronningensgate 33, kr. 2 750 000

 • Villa Kveldsol, kr.  790 000

 • Fosseveien 5, kr. 1 497 984

 • Håreksgate 36, kr. 2 400 000

 • Krokbakken 13, kr. 1 750 000

 • Frydenlundsgt. 21, kr.  800 000

 • Industriveien 17, kr. 1 590 000
 • Dronningens gate 12, kr. 1 551 338
 • Bjørnsonsvei 2, kr. 2 460 000

~