• Storåsveien 23, kr. 2 500 000

  • Dronningens gate 19, kr. 1 926 913

  • Dronningens gate 14 D, kr. 1 081 583

  • Ankenesveien 275, kr. 1 450 000

  • Fagernesskrenten 14, kr. 2 390 000

  • Arnes, kr.  450 000
  • Stongmobakken 1, kr.  250 000
  • Fagernesskrenten 8, kr. 1 039 702

~